Vlastivědný časopis obyvatel horní Odry
Vydává Společnost přátel Poodří ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu ochránců přírody v Odrách a Jeseníku nad Odrou, Správou chráněné krajinné oblasti Poodří a Svazkem obcí Region Poodří.

Odkazy

Region Poodří
http://www.regionpoodri.cz

Správa CHKO Poodří
https://poodri.nature.cz/

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Odrách
http://www.csop-odry.cz

Pozemkový spolek Domov při ZO ČSOP Jeseník nad Odrou
http://www.psdomov.cz

ZO ČSOP Studénka
https://www.csop-studenka.cz/

Český svaz ochránců přírody Nový Jičín -
Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích
http://www.csopnj.cz

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců je celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin. Sdružuje také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického zemědělství
http://www.pro-bio.cz

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny Bioinstitut, o. p. s. se sídlem v Olomouci byl založen v roce 2004 za účelem zastřešení aktivit výzkumu a vzdělávání v ekologickém zemědělství v České republice a v zemích střední a východní Evropy.
http://www.bioinstitut.cz

Moravian, Historicko-vlastivědná společnost, Suchdol nad Odrou
http://www.moravian.cz